Apr 7, 2013

Nadir shah (1968) - Feroz Khan, Kumari Naaz, Sheikh Mukhtar - View the Full Movie


Director: S.N. Tripathi
Stars: Feroz Khan, Kumari Naaz, Sheikh Mukhtar
Music: S.N. Tripathi
IMDB Link