Sep 22, 2011

Group Photograph at Motimahal Bundi Govindnathji Temple - 21 Feb 1926St.L-R Kr Bhawani Singh,M.K.Bhim Singh Kotah,Maharaj Rana Bhawani Singh Jhalawar,Maharaja Umaid Singh Jodhpur,Maharao Raja Raghubir Singh Bundi,Maharao Umed Singh Kotah,Maharaj Ajit Singh Jodhpur, Maharaj Ishwari Singh Bundi.

St 2nd row L-R,Unknown,M.Prithi Singh,Unknown,M.Guman Singh,Th Madan Singh

,Mahraj Mehtab Singh II Bambolia,M.Madho Singh Gainta,Apji Govind Singh Koela,Raj Bijey Singh Kunadi,Apji Onkar singh Palaitha,M.Zorawer Singh,Unknown,M.Devi Singh.

 Children in front, Kr Abhay Singh Palaitha,Kr Ranjit Singh

Photograph contributed by Mr Abhimanyu Singh (abhimanyubamullia@hotmail.com)