Nov 22, 2014

Clive Street, Calcutta (Kolkata) a photogravure by John Stoddard from 1892Clive Street, a photogravure by John Stoddard from 1892