Old Indian Photos

Madhav Sadashiv Golwalkar second Sarsanghchalak (supreme chief) of the Rashtriya Swayamsevak Sangh

Source: columbia.edu

0 comments:

Old Arts and Photos of World

Old Indian Arts